Opći uvjeti poslovanja

DOSTAVA

Dostava naručenih proizvoda za područje Republike Hrvatske obavlja se tvrtkom specijaliziranom za dostavu odabranom od kavica.hr. Proizvodi se isporučuju sa skladišta kavica.hr.  Proizvodi koji su dostupni isporučuju se u roku 3 radna dana, počevši od slijedećeg radnog dana od potvrde o kupnji.  Za proizvode koji trenutno nisu dostupni rok i način isporuke mogu biti posebno naznačeni. Kupac kod odabira takvog artikla može ostaviti email adresu, te putem maila biti obaviješten kad proizvod dođe na skladište. Proizvodi koji su po narudžbi se nakon potvrde o kupnji naručuju kod dobavljača, te za njih o rokovima i načinima kavica.hr daje posebnu obavijest.

Naručene proizvode Kupac može preuzeti osobno u skladištu Koledovčina 3 ili u izložbenom prostoru na adresi Zagreb, Gomboševa 4 u terminu sukladno dogovoru.

Za narudžbe veće od 60 € / 452,07 kn dostava na području Republike Hrvatske je besplatna i uključena u cijenu proizvoda.

Za narudžbe vrijednosti manje od 60 € / 452,07 Kn trošak dostave za sva mjesta u RH je 5 € / 37,67 Kn, uključujući i mjesta na otocima. Iznos troška dostave je iskazan pri potvrdi narudžbe.

Za područje Grada Zagreba i Velike Gorice, za narudžbe vrijednosti manje od 30 € / 226,04 Kn dostava je 2 € / 15,07 Kn

Za područje Grada Zagreba i Velike Gorice, za narudžbe vrijednosti veće od 30 € / 226,04 Kn dostava je besplatna

Za područje Grada Zagreba moguće je naručiti hitru dostavu u roku 2 sata po cijeni 7 € / 52,74 Kn.

Dostava se obavlja do ulaza u objekt adrese navedene pri narudžbi. Dostavljač nije dužan nositi robu dalje od ulaza adrese naznačene kao adresa dostave robe. U slučaju nemogućnosti dostave na adresu koju je Kupac naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu. Ukoliko kupac ne preuzme naručene i dostavljene proizvode, smatra se da je odustao od kupnje proizvoda ali je obavezan platiti troškove neuspjele dostave.

 

DJELOMIČNE ISPORUKE

Prodavatelj pridržava pravo djelomično isporučiti naručene proizvode u slučaju da neke proizvode iz narudžbe nema trenutno na zalihi. Prodavatelj pridržava pravo kontaktirati naručitelja i ponuditi mu alternativne proizvode umjesto onih koje trenutno nema na zalihi.

 

OŠTEĆENJE U TRANSPORTU

Kupac je prilikom preuzimanja proizvoda dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva znatna vanjska oštećenja uslijed kojih je moguće da je došlo do oštećenja proizvoda u kutiji. Isto tako preporučamo da provjerite ima li originalna ambalaža znakove oštećenja ili otvaranja. Ukoliko nakon preuzimanja i otvaranja pošiljke primjetite nedostatke ili oštećenja u najkraćem mogućem roku ih prijavite na info@kavica.hr, a najkasnije u roku 24 sata od preuzimanja paketa.

 

JAMSTVO

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

 

REKLAMACIJE

Način rješavanja potrošačkih pritužbi
Sve pritužbe šalju se u pisanom obliku na info@kavica.hr ili na adresu tvrtke, a za sve dodatne informacije slobodno se obratite na telefon br. 099 839 62 72.

Odgovor na reklamaciju možete očekivati u roku od 15 dana, a ukoliko takav ne uslijedi slobodni ste obratiti se udruzi za zaštitu potrošača ili nadležnom inspektoratu.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Ako Kupac utvrdi da kupljeni proizvod ima nedostatke može se obratiti Prodavatelju i reklamirati proizvod. Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana te ako utvrdimo da nedostatak u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima postoji otkloniti ćemo nedostatke ili zamijeniti proizvod novim, odnosno, ako navedeno nije moguće u cijelosti vratiti plaćeni iznos.

Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu s instrukcijama za povrat robe.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira na to je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće te o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kada je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, bez navođenja razloga za raskid. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke ili elektroničkom poštom na adresu reklamacije@kavica.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac Obrazac o jednostranom raskidu ugovora . Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju.
Kupac ne odgovara za štetu koju je Prodavatelj pretrpio zbog raskida ugovora.
Prodavatelj će u roku od 14 dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uključujući i trošak dostave robe koju je Kupac platio Prodavatelju, ali ne prije primitka robe koja je predmet povrata. Povrat novca biti će obavljen na isti način na koji je Kupac obavio uplatu.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen i ispravan, ne smije imati vidljive tragove korištenja, ne smije biti sastavljan, ne smiju biti vidljivi tragovi sklapanja na sastavnim dijelovima, mora biti sa svim dijelovima i s pripadajućim priborom. Prilikom povrata  robe potrebno je vratiti i jamstveni list. Trošak povrata robe snosi Kupac.

Ako Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja pozivajući se na odredbe o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, zbog čega Prodavatelj neće moći prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40 % plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se nedostajući dijelovi ne dostave u naknadnom roku od osam dana, smatra se da Kupac nije ispunio obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenog novca. Kupac nema pravo na povrat ukoliko je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili na bilo koji drugi način prilagođena Kupcu.

Ukoliko naručena i plaćena roba nije raspoloživa za isporuku Lucaffe j.d.o.o. će Kupcu ponuditi zamjensku robu po izboru Kupca ili napraviti povrat sredstava u visini uplaćenog iznosa na račun kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

ZAMIJENI JEZIK
Košarica